Klubiņš

Meiteņu klubiņš "Akvarelis"

Meiteņu klubiņš ir pēc bērnu vecāku iniciatīvas radīts projekts ar mērķi atbalstīt vecākus meitu audzināšanā, stimulējot meiteņu integrētu  personisko, sociālo, profesionālo un garīgo attīstību!

Nodarbības notiek sestdienās,
plkst. 11:30 - 14:00
(meitenēm līdz 13 gadiem) un plkst. 16:30 līdz 18:30 (meitenēm no 13 līdz 16 gadiem) 
no septembra līdz jūnija sākumam (atskaitot skolēnu brīvlaiku).

Kā notiek nodarbības?

Meiteņu klubiņš iekļauj daudz vairāk kā tikai rokdarbu vai  kulinārijas nodarbības. Tas ir projekts, kur svarīgāko lomu spēlē motivēti vecāki, kas vēlas pilnvērtīgi audzināt savas meitas. Ne velti bieži ir dzirdēts, ka bērnu audzināšana ir māksla un reizē arī liels izaicinājums, tādēļ atbalsts ir ļoti nepieciešams arī pašiem vecākiem.

Vecāki ieņem galveno un  svarīgāko  lomu bērnu audzināšanā. Lai palīdzētu stiprināt vecāku lomu vēl vairāk un efektīvāk, Akvarelis piedāvā:

  • lekcijas par dažādām bērnu audzināšanas tēmām;
  • individuālas sarunas ar mentoru par meitu attīstību;
  • kopējus ģimenes pasākumus.

Mūsu nodarbībās, tiek attīstītas ne tikai praktiskās iemaņas, bet tiek stimulēta meitenes personīgā  attīstība un vērtības visai dzīvei. Lai veicinātu šo mērķi, tiek piedāvātas:

  • izglītojošās un radošas meistarklases;
  • mentori katrai dalībniecei, kas regulāri komunicē un seko līdzi bērna attīstībai;
  • īsas lekciju - veida sarunas, kurās meitenēm tiek izskaidrota kāda konkrēta vērtība.

Nodarbības ir sadalītas trīs līmeņos:

  • 1. līmenis: 9-10 gadu vecumam;
  • 2. līmenis: 11-12 gadu vecumam;
  • 3. līmenis: 13-16 gadu vecumam.

Radošajās darbnīcās tiek iekļautas sekojošas aktivitātes: rokdarbi, kulinārijas apmācības, kā arī kāds papildu temats, kas var būt saistīts ar teātri, modi vai dejām. Trešā līmeņa apmācībās piedāvājam arī īsfilmu veidošanas apmācības.

Kulinārijas un rokdarbu darbnīcas

Mērķis ir rūpēties par ģimeni rūpējoties par apkārtējo vidi, t.sk. mājokli, kas ieņem ļoti būtisku vietu ikviena ikdienā.

Ar apmācību palīdzību tiek panākts, ka meitenes no agra vecuma iemācās attīstīt savas sievišķās īpašības: spēju vērot situāciju no malas, radošumu, spēju pamanīt detaļas un vēl citas iemaņas.

Mentorings

Vissvarīgākais projektā ir individuāla pieeja, jo ikviens  cilvēks ir unikāls. Tādēļ katrai meitenei individuāli  tiks piešķirta mentore, kas veicinās vēl straujāku vērtību izprašanu.

Vecākiem ir iespēja piedalīties individuālās sarunās ar mentoru par meitas attīstību.

Lekciju veida saruna

Ar meistarklasēm tiek attīstīti dažādi teorētiskie aspekti, savukārt ar lekciju palīdzību dalībniecēm tiek izskaidrota visa vērtību un iemaņu nozīme.
Divreiz mēnesī priesteris pasniegs tēmu par tīcību, iekļaujot tādus tematus kā, kas ir lūgšana, grēksūdze, Svētā mise u.c.

Par garīgajām nodarbībām ir atbildīga Katoļu Baznīcas prelatūra "Opus Dei" (www.opusdei.lv)