1. Ziedo! 

Ja vēlies līdzdarboties ar ziedojumu,  vari pārskaitīt savu ziedojumu Kultūras un Izglītības biedrībai uz mūsu bankas kontu, obligāti norādot ziedojuma mērķi: „Ziedojums KIB darbībai".

Kultūras un Izglītības biedrībai (KIB), kas atbalsta Kultūras Centru „Rīva” ar LR Finanšu Ministrijas 23.02.2010. lēmumu Nr.4.1-2/8550 piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides.

 Rekvizīti:
          Nosaukums: Kultūras un Izglītības biedrība (KIB)
          Reģistrācijas numurs: 40008097706
          Banka: SEB Latvijas Unibanka
          Konta numurs: LV 07 UNLA 0050 0076 73813
          SWIFT: UNLALV2X

Ja vēlies ziedot kādai konkrētai KIB programmai vai projektam, lūdzu, sazinies ar mums telefoniski 67325080 vai rakstot uz e-pastu kib@riva.lv 

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

  • - Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem.
  • - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem, internetbankas izdruka).
  • Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.

2. Kļūsti par brīvprātīgo!

 

Vēlies piedalīties mūsu aktivitātēs, projektos un pasākumos kā brīvprātīgā? 

 

Sazinies ar mums! 


Kontakti: Kultūras Centrs „Rīva”  Vīlandes iela, 7-5. LV, 1010-Rīga (Latvija)
Tālr./Fakss : +371 6732 50 80 
E-pasts: riva@riva.lv 

Sadarbojies ar mums!

Ja Tev patīk tas, ko mēs darām un gribi kļūt par daļu no mums, uzzini, kā palīdzēt Kultūras centram "Rīva" kļūt labākam!

 

Kopš 2004. gada daudz cilvēku ir guvuši labumu no Kultūras Centra “Rīva” aktivitātēm. Dzīvoklis, kur “Rīva” organizē savas nodarbības, pieder Kultūras un Izglītības biedrībai (KIB). Dzīvokļa komunālie maksājumi un ikdienas izdevumi tiek finansēti no ziedojumiem un no dalības maksas par dažiem pasākumiem. Šī dalības maksa ir ļoti neliela, tādēļ neviens nevarētu justies diskriminēts ekonomisku iemeslu dēļ.

Ikviens, kas jūt aicinājumu līdzdarboties, lai “Rīvas” kultūras un izglītības projekts turpinātos un sasniegtu vēl vairāk cilvēku, var to darīt sekojošos veidos:

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.