Dažādas nodarbības
Dažādas nodarbības
Teātris
Teātris
Izbraukumi
Izbraukumi
Kulinārija
Kulinārija
Rokdarbi un māksla
Rokdarbi un māksla

Kulinārijas un rokdarbu darbnīcas:

Mērķis ir ūpēties par ģimeni nozīmē rūpēties par apkārtējo vidi, t.sk. mājokli, kas ieņem ļoti būtisku vietu ikviena ikdienā.

Ar apmācību palīdzību tiek panākts, ka meitenes no agra vecuma iemācās attīstīt savas sievišķās īpašības: spēju vērot situāciju no malas, radošumu, spēju pamanīt detaļas un vēl citas iemaņas. Tas viss tiek sasniegts ar piedāvāto radošo darbnīcu palīdzību.

Īsfilmas:

Šajās nodarbībās dalībnieces varēs  attīstīt savas mākslinieciskās un radošās spējas, prezentējot stāstu ar morāli.

Lekciju veida saruna:

Katru mēnesi tiek organizētas īsas lekcijas par kādu būtisku tematu – piemēram, prieks, paklausība, mērēnība vai kārtība, šādā veidā veicinot meiteņu attīstību.  Ar meistarklasēm tiek attīstīti dažādi teorētiskie aspekti, savukārt ar lekciju palīdzību dalībniecēm tiek izskaidrota visa vērtību un iemaņu nozīme.Divreiz mēnesī priesteris pasniegs tēmu par tīcību, iekļaujot tādus tematus kā, kas ir lūgšana, grēksūdze, Svētā mise u.c.

 Mentorings:

Vissvarīgākais projektā ir individuāla pieeja, jo ikviens  cilvēks ir unikāls. Tādēļ katrai meitenei individuāli  tiks piešķirta mentore, kas veicinās vēl straujāku vērtību izprašanu pašā bērnā.

Par garīgajām nodarbībām ir atbildīga Opus Dei – Katoļu Baznīcas prelatūra. (www.opusdei.lv)

 

Vairāk informācijas: riva@riva.lv
Tālr:  67325080

Meiteņu klubiņš iekļauj daudz vairāk kā tikai rokdarbu vai  kulinārijas nodarbības. Tas ir projekts, kur svarīgāko lomu spēlē motivēti vecāki, kas vēlas pilnvērtīgi audzināt savas meitas. Ne velti bieži ir dzirdēts, ka bērnu audzināšana ir māksla un reizē arī liels izaicinājums, tādēļ atbalsts ir ļoti nepieciešams arī pašiem vecākiem.

 

Vecāki ieņem galveno un  svarīgāko  lomu bērnu audzināšanā. Lai palīdzētu stiprināt vecāku lomu vēl vairāk un efektīvāk, Akvarelis piedāvā:

  • lekcijas par dažādām bērnu audzināšanas tēmām;
  • individuālas sarunas ar mentoru par meitas attīstību;
  • kopējus ģimenes pasākumus.

 

Mūsu nodarbībās, tiek attīstītas ne tikai praktiskās iemaņas, bet tiek stimulēta meitenes personīgā  attīstība un vērtības visai dzīvei. Lai veicinātu šo mērķi, tiek piedāvātas:

  • izglītojošās un radošas meistarklases;
  • mentori katrai meitenei, kas regulāri komunicē un seko līdzi bērna attīstībai;
  • īsas lekciju - veida sarunas, kurās meitenēm tiek izskaidrota kāda konkrēta vērtība.

 

Nodarbības ir sadalītas trīs līmeņos:

  • 1. līmenis: 9-10 gadu vecumam;
  • 2. līmenis: 11-12 gadu vecumam;
  • 3. līmenis: 13-16 gadu vecumam.

Kā notiek nodarbības?

Radošajās darbnīcās tiek iekļautas sekojošas aktivitātes: rokdarbi, kulinārijas apmācības, kā arī kāds papildu temats, kas var būt saistīts ar teātri, modi vai dejām. Trešā līmeņa apmācībās piedāvājam arī īsfilmu veidošanas apmācības.

Meiteņu klubiņš
"Akvarelis"

Meiteņu klubiņš ir pēc bērnu vecāku iniciatīvas radīts projekts ar mērķi atbalstīt vecākus meitu audzināšanā, stimulējot meiteņu integrētu attīstību - personisko, sociālo, profesionālo un garīgo - ar dažādu aktivitāšu palīdzību.

Nodarbības notiek sestdienās,
plkst. 11:30 - 14:00
(meitenēm līdz 13 gadiem) un plkst. 16:30 līdz 18:30 (meitenēm no 13 līdz 16 gadiem) 
no septembra līdz jūnija sākumam (izņemot skolēnu brīvlaiku).

Pasākumi vecākiem

Meiteņu klubiņa balles

Lai veicinātu savu mērķi, palīdzēt vecākiem meitu audzināšanā, Akvarelis aicina vecākus piedalīties pasākumos, ko organizē pats klubiņš, vai ko piedāvā Kultūras centrs Rīva.

Pasākumi pārsvarā notiek Meiteņu klubiņa laikā, kamēr meitenes ir nodarbībās. Daži pasākumi ir tieši saistīti ar bērnu audzināšanu. Citi – domāti vecāku attīstībai. Ir pasākumi, kas domāti abiem vecākiem, bet citi – tikai mātēm. Dalība nav ierobežota tikai meiteņu klubiņa vecākiem – var piedalīties visi interesenti, un tādēļ arī lūdzam jūs, vecāki, aicināt savus draugus un paziņas.

Katru gadu norisinās kursa atklāšanas balle, Ziemassvētku balle un kursa beigu balle. Uz šīm ballēm tiek aicinātas visu dalībnieču ģimenes un tās ģimenes, kuras ir ieinteresētas projektā.

Parasti pasākums sākas ar Sv. Misi tiem, kuri to vēlas, turpinās ar launagu no ģimeņu līdzpaņemtā cienasta, kā arī notiek spēles gan bērniem, gan viņu vecākiem.Klubs sākas ar atklāšanas balli, kurā tiek atgādināti kluba mērķi un pasākumi, kas tiks realizēti visa gada garumā. Ziemassvētku ballē tiek dziedātas Ziemassvētku dziesmas, un meitenes prezentē kaut ko no paveiktā pirmā semestra laikā. Kursa nobeiguma ballē meitenes prezentē otrā semestra darbu.

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.