Apmācības meitenēm "Akvarelis+"

No 28. septembra līdz 14. decembrim programmā Erasmus+ Programme EACEA/16/2018 Key Action 3: European Youth Together norisināsies apmācības “Akvarelis+”. Aicinām uz apmācībām pieteikties meitenes vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Apmācības notiks latviešu valodā.

Apmācību galvenais mērķis:

Motivēt meitenēs pārliecību par savām spējām, ļaut praktizēties un sasniegt jaunus mērķus, veicinot vēlmi pašizglītoties un pilnveidot jau apmācībās iegūtās zināšanas.

Apmācību ietvaros 12 nodarbībās (vienu reizi nedēļā, sestdienā no plkst.  17:00 līdz 19:00) ar praktiskiem uzdevumiem un iesaisti arī brīvprātīgajā darbā (kopā 12 nedēļas) būs iespējams apgūt sevis prezentēšanas, vizuālā tēla veidošanas un motivēšanas prasmes. Katrai meitenei būs piesaistīta mentore, kas palīdzēs apmācību procesā.

Apmācības norisināsies Rīgā, Kultūras un izglītības centra “Rīva” telpās Vīlandes ielā 7-5.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 14. septembrim aizpildot pieteikuma anketu: šeit

Visas izmaksas tiks segtas no projekta finanšu līdzekļiem.

Papildus informācijai: Kristīne Kenigsvalde, Tālr.nr.: +371 28680420; e-pasts: riva@riva.lv

Rīva uzsāk lekciju ciklu par līderību un pašizaugsmi. Lekcijas notiks vienu reizi mēnesī un tās būs angļu valodā.

Lekcijas lasīs latviete-brazīliete Laila Māra Pesoa. Lailai ir liela pieredze darbā dažādos uzņēmumos Brazīlijā un Latvijā kā Procesu un Projektu vadības ekspertei.

Programma pirmajam pusgadam ir sekojoša:

  • Speaking in public: body language
  • Elegant in leadership
  • Optimizing your time
  • Emotional intelligence
  • Etiquette: professional behaviour
  • Personality types: know yourself to be able to lead

 

Par lekciju datumiem un laikiem, sazināties ar Lailu (+371 2899 2896 / riva@riva.lv)

 

 

Lekciju cikls "Skills you need"

Personības attīstīšanas lekcijas

Vēlies pilnveidot sevi? Mēs Tev palīdzēsim!

Regulāri organizējam personības attīstīšanas lekciju ciklus latviešu un angļu valodā. 
Tikšanās notiek divas reizes mēnesī: trešdienās plkst. 19:00, gan sestdienās plkst.10:00.

Lekciju tēmas:
- Mans temperamenta tips - īpašības un trūkumi.

- Saprast citus cilvēkus, balstoties uz viņu temperamentiem.

- Kā pieņemt lēmumus un tos īstenot?

- Kā atrast balansu un sasniegt uzstādītos mērķus?

- Īstā līderība - devīgums, pazemība, optimisms

Lekcijas ir pieejamas arī spāņu un portugāļu valodā. Vairāk informācijas: 
Laila Māra Pesoa, tālrunis 28992896

 

 

Mācību galvenais mērķis:

palīdzēt jaunietēm attīstīt prasmes, lai iegūtu pārliecību būt aktīvākām sabiedrībā un spēju  labi integrēties darba tirgū.

Mācību apakšmērķi:

  • izprast savas stiprās, lai labāk apzinātos savas spējas;
  • padziļināt izpratni par sadarbību komandā, sabiedrībā (komunikāciju, konfliktu risināšanu);
  • izzināt līdera darbības pamatprincipus;
  • praktizēt apmācību laikā iegūtās prasmes, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

 

Brīvprātīgais darbs tiks organizēts komandās, un katrai komandai būs piesaistīts koučs, kurš palīdzēs darba procesā.
Aktivitātēm var sekot līdzi kalendārī.

 

Visas izmaksas tiks segtas no projekta “Red: GLOW” finanšu līdzekļiem.

Apmācību programma "Mācību metodes"

Aicinām topošās skolnieces un studentes iesaistīties apmācību programmā “Mācību metodes.” Piedāvatajās lekcijās iepazīsi savu studiju personības tipu, uzzināsi, kuras metodes būs visefektīvākās tev un pats labākais - lekcijās iemācito pielietosi ikdienas dzīvē. 

 

Programma sastāv no trīs tikšanās reizēm, kuru laikā pasniedzēja sekos līdzi katras skolnieces individuālajai izaugsmei. Apmācības pieejamas trīs valodās: latviešu, angļu un spāņu.

Vairāk informācijas: 

Laila Māra Pesoa, tālrunis 28992896

 

 

Viena no apmācību dalībniecēm stāsta:  „Apmācību cikls man palīdzēja ne vien sakārtot izpratni par sev atbilstošāko mācību tehniku, bet arī sniedza noderīgus padomus personīgā laika plānošanā. Agrāk biju no tiem skolēniem, kas mājas darbus un sagatavošanos kontroldarbiem atstāja uz beidzamo mirkli. Lai arī visbiežāk tas noslēdzās ar pozitīvu gala rezultātu, jutos vienmēr ļoti pārgurusi un nevajadzīgi satraukta. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc jauno studiju gadu iesāku ar apņēmību šos ieradumus mainīt. Esmu ļoti pateicīga tam, ka biju viena no apmācību “Mācību metodes” dalībniecēm, jo tas veicināja manu uzstādīto studijas mērķu izpildi un līdz ar to arī gūto rezultātu veiksmi. Uzskatu, ka ikvienai skolniecei vai studentei vajadzētu apmeklēt lekciju ciklu, jo tā ir patiesi noderīga un poitīvu izmaiņu veicinoša programma!"

Piesakies arī Tu!

Apmācības skolniecēm un studentēm "Attīsties un staro!"

No 16. februāra līdz 15. jūnijam Rīgā programmas Erasmus+ Programme EACEA/16/2018 Key Action 3: European Youth Together norisinās projekts “Red: GLOW”, kura laikā mācību kursā “Attīsties un staro!” tiks apgūtas, kā izprast un motivēt sevi, darboties komandā, lai īstenotu savus un komandas mērķus.

Apmācību ietvaros paredzētas 12 mācību lekcijas (vienu reizi nedēļā, sestdienā no pulksten 16:30 līdz 18:00) ar praktiskiem uzdevumiem, kurās būs iespējams ieklausīties arī sabiedrībā labi pazīstamos cilvēkos, un iesaiste brīvprātīgajā darbā (kopā 18 nedēļas). Apmācības norisinās Rīgā, Kultūras un izglītības centra “Rīva” telpās Vīlandes ielā 7-5.

 

Pieteikšanās apmācībām slēdzās 2019. gada 2. februārī.

 

 

Lekcijas un apmācības

Uzzini par jaunākajām un regulārām apmācībām, lekcijām un pasākumiem, ko piedāvā "Rīva"!

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.