VAIRĀK PAR KULTŪRAS CENTRU

Atbildība

Draudzība

Izcilība

Radošums

Kultūras un Izglītības biedrība 

Kultūras un Izglītības biedrība (KIB) ir Latvijas bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt izglītojošus, kultūras un zinātniskus projektus, kas veicina vispārēju personas attīstību.

KIB ir reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā ar numuru 40008097706.

Misija:

Vīzija:

Vērtības:

Veicināt aktīvas un vienotas sabiedrības veidošanos, ierosinot un atbalstot dažāda veida aktivitātes izglītības, zinātnes, kultūras un sociālajā jomā, kas stimulē cilvēka integrētu attīstību (personisko, sociālo, profesionālo un garīgo attīstību).


Kļūt par Latvijā atpazīstamu biedrību, kas rūpējas par cilvēka vispusēju attīstību, lai ikviens būtu spējīgs ietekmēt sev apkārtesošo vidi.

Augstsirdība

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.