Formācija

Cilvēciskā un garīgā formācija

Organizējam kristīgās meditācijas un rekolekcijas, kas sniedz iespēju ikvienam interesentam ar lūgšanas palīdzību veikt refleksiju par ikdienas dzīvi!

Meditācija

Katru nedēļu Opus Dei Katoļu Baznīcas Personiskas Prelatūras priesteris vada pārdomas, lai palīdzētu katram interesentam veidot atziņas, balstoties uz Evanģēlijas ziņu. Meditācijas studentēm un vidusskolniecēm notiek pirmdienās plkst. 18:00.

Ikmēneša rekolekcijas

Piedāvājam ikmēneša rekolekcijas, kas sniedz iespēju ikvienam piedalīties meditācijā, Svētā Sakramenta godināšanā, veicināt sirdsapziṇas izmeklēšanu un rast risinājumu problēmām un jautājumiem. Priesteris būs pieejams lai vadītu ikvienu no dalībniecēm pa ticības ceļu un uzklausītu grēksūdzes. Rekolekcijas vada Opus Dei Katoļu Baznīcas Personiskas Prelatūras priesteris.
Sievietēm: Katra mēneša 2. otrdienā plkst. 17:30 - 19:30, Kultūras centrā "Rīva" 

Garās rekolekcijas

Divas reizes gadā kultūras centrs organizē arī garās rekolekcijas. Šīs rekolekcijas norisinās 2 vai 3 dienas, kur dalībniecēm tiek sniegts laiks lūgšanām un refleksijām. Rekolekcijas notiek Kultūras centrā, vai viesunamā. Nākamie datumi: skatīt kalendārā

Piedāvājam lekcijas arī par citām tēmām

Filozofijas kurss

 • Vai mēs varam dzīvot bez Dieva XXI gadsimtā?
 • Kas ir Dievs? Kas ir cilvēks?
 • Kāpēc mēs esam uz šīs pasaules?
 • Baznīca un ekumēnisms.
 • Es gribu būt laimīga: mans liktenis uz zemes un dzīve pēc nāves.
 • Kā būt laimīgai šajā pasaulē? Vai pati varu sevi atpestīt? u.c.
 • Cilvēks kā dzīva būtne. Kāda ir atšķirība starp cilvēku un dzīvnieku?
 • Cilvēks kā intelektuāla būtne. Kur atrodas izjūtas cilvēkā?
 • Cilvēks un cilvēciskā cieņa. Vai ar cilvēku var apieties tāpat kā ar dzīvniekiem? 
 • Cilvēka brīvība.
 • Kā būt īstam draugam?
 • Mīlestība un seksualitāte.
 • Vai šajā dzīvē var būt priecīgs? Kas ir dzīves jēga?