Photo by Ben White on Unsplash

Piedāvājam lekcijas arī par citām tēmām:
 

Vai mēs varam dzīvot bez Dieva XXI gadsimtā?

Kas ir Dievs? Kas ir cilvēks?

Kāpēc mēs esam uz šīs pasaules?

Baznīca un ekumēnisms.

Es gribu būt laimīga: mans liktenis uz zemes un dzīve pēc nāves.

Kā būt laimīgai šajā pasaulē? Vai pati varu sevi atpestīt? u.c.

 

 

 

Filozofijas kurss

Cilvēks kā dzīva būtne. Kāda ir atšķirība starp cilvēku un dzīvnieku?

Cilvēks kā intelektuāla būtne. Kur atrodas izjūtas cilvēkā?

Cilvēks un cilvēciskā cieņa. Vai ar cilvēku var apieties tāpat kā ar dzīvniekiem? 

Cilvēka brīvība.

Kā būt īstam draugam?

Mīlestība un seksualitāte.

Vai šajā dzīvē var būt priecīgs? Kas ir dzīves jēga?

 

 

 

Rīgā:

Katra mēneša 2. otrdienā plkst. 17.30-19.30

Kultūras centrā "Rīvā",

Vīlandes ielā 7-5

 

Valmierā:

Katra mēneša 2. trešdienā plkst. 17.30-19.30

Priesteris pieejams grēksūdzēm no 17:00.

Valmieras Katoļu baznīcā

 

Ikmēneša rekolekcijas

Piedāvājam ikmēneša rekolekcijas, kas dod iespēju veikt refleksiju par ikdienas dzīvi ar lūgšanām, kas balstītas kristietības pamatprincipos. Apmēklējot rekolekcijas, jums būs iespēja piedalīties Rožukroņa lūgšanā, meditācijā, Svētā Sakramenta godināšanā, sirdsapziṇas izmeklēšanā un lekcijā.

Priesteris būs pieejams, lai vadītu ikvienu no dalībniecēm pa ticības ceļu un uzklausītu grēksūdzes. Rekolekcijas vada Opus Dei Katoļu Baznīcas Personiskas Prelatūras priesteris.


Vidusskolniecēm un studentēm: katra mēneša 2. ceturtdienā, plkst.17.30 - 19.00 

Sievietēm:

Garās rekolekcijas

Organizējam meditācijas un rekolekcijas, kas dod iespēju veikt refleksiju par ikdienas dzīvi ar lūgšanām, kas balstītas kristietības pamatprincipos.

Meditācija

Katru nedēļu Opus Dei Katoļu Baznīcas Personiskas Prelatūras priesteris vada pārdomas, lai palīdzētu katrai iesaistīt Evanģēlijas ziņu ar savu dzīvi.

Meditācijas studentēm notiek ceturtdienās plkst. 18:00 un vidusskolniecēm divreiz mēnesī: piektdienās plkst. 18:00.

Divas reizes gadā organizējam arī garās rekolekcijas. Šīs rekolekcijas sastāv no 2 vai 3 dienām, kur dalībniecēm ir laiks lūgšanām un refleksijām. Rekolekcijas notiek Kultūras centrā, vai viesunamā.

Nākamie datumiskatīt kalendārī

Cilvēciskā un garīgā formācija

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.