•  

  2018.gada projekti

  1. Kristīgās lekcijas un konferences

  No 2018. gada janvāra līdz maijam norisinājās kristīgās lekcijas un konferences par dažādām tēmām.

  Konferences:
  23. janvārī plkst 19 - Tēma: Kā saprast Dieva gribu un to harmonizēt ar mūsu brīvību? - 1. daļa
  20. februārī plkst 19:00 - Tēma: Kā saprast Dieva gribu un to harmonizēt ar mūsu brīvību? - 2. daļa
  20. martā plkst. 19:00 - Tēma: Dažreiz varētu likties, ka kristietība ir noteikumu saraksts… Kā ir patiesībā?
  17. aprīlī plkst. 19:00 - Tēma: Kā dzīvot kā kristietim, vidē, kas neatbalsta to? Kā runāt par Dievu ar cilvēkiem, kas negatīvi noskaņoti pret ticības jautājumiem vai nav ieinteresēti?
  15. maijā pkst. 19:00 - Tēma: Kā manu senču grēki ietekmē manu dzīvi? Kāda teoloģiskā nozīme ir misēm par senču grēku aizdzīšanu?

   

  2. Pasākumi vecākiem

  Lai veicinātu savu mērķi, palīdzēt vecākiem meitu audzināšanā, Akvarelis aicināja vecākus piedalīties 2018.gada pasākumos, ko organizēja pats klubiņš un Kultūras centrs "Rīva". Pasākumi pārsvarā notika Meiteņu klubiņa laikā, kamēr meitenes bija nodarbībās.

  Daži pasākumi bija tieši saistīti ar bērnu audzināšanu. Citi – domāti vecāku attīstībai. Notika arī pasākumi, kas domāti abiem vecākiem, bet citi – tikai mātēm. Dalība nebija ierobežota tikai meiteņu klubiņa vecākiem – varēja piedalīties visi interesenti.

  Notikušie pasākumi:

  - 27. janvārī, lekcija par bērnu audzināšanu.
  Tēma: klubiņa mēneša tikums - šķistība un intimitāte. 

  - 3. martā, lekcija par bērnu audzināšanu.
  Tēma: klubiņa mēneša tikums - strādīgums

  - 24. martā, lekcija par bērnu audzināšanu.
  Tēma: klubiņa mēneša tikums - optimisms

  - 6. aprīlī, lekcija par bērnu audzināšanu.
  Tēma: klubiņa mēneša tikums - optimisms

  - 11. maijā,  informācijas diena vecākiem par angļu valodas un līderības nometni.

  - 9. jūnijā, pikniks piemājas zoo BRIEŽI (http://www.zoobriezi.lv/Kontakti/)
  Svinējām kopā mācību gada noslēgšanu!


   

  3. Angļu valodas un līderības nometne

  Katru gadu vasarā tiek organizēta nometne lauku mājā, kurā notiek valodu, deju, rokdarbu,sporta u.c. aktivitātes. 2018. gadā nometne notika no 15. līdz 22. jūlijam Lietuvā, meitenēm vecumā no 9 līdz 17 gadiem.

   

  Meitenes bija sadalītas divās grupās: no 9 līdz 13 gadiem un no 14 līdz 17 gadiem. Nometnes laikā meitenēm bija iespēja attīstīt savas angļu valodas un līderības prasmes, kā arī piedalīties teātra, rokdarbu, dejas,dziedāšanas un sporta nodarbībās,kā arī vakara programmās.

  Nometnes mērķi:
  1) Pavadīt vasaras brīvlaiku drošā un draudzīgā kompānijā.
  2) Uzlabot svešvalodas zināšanas un atklāt talantus dažādās nodarbībās.
  3) Stiprināt meiteņu raksturu un solidaritāti ar citiem. Nodot tādas vērtības kā ticību sev, palīdzību citiem un optimismu.

  Garīgas nodarbības gan par rakstura attīstību, gan par tikumiem no katoļu ticības skatu punkta organizēja Opus Dei - Katoļu Baznīcas Prelatūra (www.opusdei.lv).


  Atsauksme no Jāņa Bidzāna par viņa meitas dalību iepriekšējā nometnē:

  Mana meita Marta kultūras centra “Rīva” organizētajā nometnē pagājušajā vasarā bija pirmo reizi. Par šo iespēju uzzinājām no informācijas internetā. No Rīgas uz Kauņu meitenes devās ar autobusu, no kurienes viņas ar mikroautobusu aizveda uz nometnes vietu - lauku māju. Tur Marta dzīvoja istabiņā ar 3 meitenēm no Latvijas.

  Ļoti labi, ka šajā nometnē meitenēm ir iespēja izvēlēties to, kas visvairāk interesē. Mana meita bija izvēlējusies spāņu valodas pamatu apguvi un dejošanu. Nodarbības notika nelielās grupās, tāpēc varēja just individuālu pieeju. Dejošanas nodarbībās piedalījās nometnes dalībnieces no Latvijas un Lietuvas, tāpēc mācības bija organizētas angļu valodā. Atzinīgi ir jāvērtē arī tas, ka bija ierobežota iespēja lietot mobilos tālruņus, tāpēc tādā veidā tika likts akcents uz kopības sajūtu. Katru dienu notika sporta aktivitātes, kurās meitenes iesaistījās lielākās grupās. Uz nometni var braukt, gan lai padziļinātu savu ticību Dievam, gan arī lai rastu ceļu uz to. Pagājušā gadā nometnes dalībnieces regulāri gāja uz kapelu, kur bija dievkalpojumi lietuviešu valodā.

  Meitai vislielākā sajūsma bija par ciemiņiem no tālās Meksikas. Parastā ikdienā tādas satikšanās iespējas daudziem bērniem nav. Tā kā nometnes organizācija un salīdzinoši demokrātiskas izmaksas mūs apmierināja, Marta plāno braukt uz nometni atkal.

   

   

  4. Brauciens uz Pāvesta Misi

   

  24. septembrī notika vērienīgs notikums - iespēja doties kopīgā braucienā uz Pāvesta Misi Aglonā. Arī "Rīva" piedalījās šai notikumā.

  Vairāk par pāvesta vizīti iespējams izlasīt šeit:  https://pavestslatvija2018.lv/index.html

   

   

  5. Filmu festivāls "Movienale"

  "Rīva" aicināja piedalīties jebkuru 13 -15 gadus vecus jaunieti projektā, palīdzot Martai, 13 gadu vecai meitenei, ar savām draudzenēm – Lauru un vēl vienu Martu – piedalīties īsfilmu festivālā.


  Festivāla tēma bija “Rokas”, un meiteņu ideja bija parādīt cilvēkiem, cik svarīgi ir darīt labus darbus. Tādēļ ikviens tika aicināts piedalīties šīs īsfilmas tapšanā, lai padarītu pasauli labāku! Bija plānots Īsfilmas kadrus pārsvarā filmēt skolas vidē, kur jaunieši tēloja šādas lomas: 3 meitenes, kuras radīja mobingu pret savu klasesbiedreni; skolotāja, apsmietā meitene, skolas direktors(e) (tas pats, kas skolotāja).” 

  Īsfilma tika gatavota Filmu festivālam "Movienale", kas ik gadu norisinās Berlīnē. Šogad festivāls notika no 18. līdz 20. maijam.

Comments

 • (no comments)

This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.